ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္လုိင္း ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

June 25, 2019 AASYC 0

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္၌ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crimes) ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား Read More

No Image

Civilians Flee As Fighting Escalates in Minbra Township

June 2, 2019 AASYC 0

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြာ၍ ေက်း႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးေနရ ဇြန္လ (၂) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊတမာေက်း႐ြာအနီး ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေက်း႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ရုပ္သံျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (AASYC) Civilians Read More

Percentage of Township wise Representative to the Central Executive Committee of Arakan National Party at the 2nd Party’s Congress

June 2, 2019 AASYC 0

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP)၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီ ဗဟုိညီလာခံ တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရေသာ ၿမိဳ့နယ္အလုိက္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ အေရအတြက္ကုိ ရာခုိင္းႏႈန္းျဖင့္ျပပံု Percentage of Township wise Representative to the Central Executive Committee of Arakan National Read More