ရေသ့ေတာင္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္ေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ား လူေနအိမ္သို႔က်၍ အရပ္သား (၅) ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ

August 24, 2020 AASYC 0

၂၀၂၀၊ ၾသဂတ္(စ္) ၂၄ ရက္ ရခိုင္ျပည္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေက်း႐ြာအုပ္စု ေက်ာက္ရံသာစည္ေက်း႐ြာရွိ ဦးေက်ာ္ေအး၏ ေနအိပ္သို႔ (၂၂.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔ (၂၀:၀၀) နာရီ ခန႔္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ (၂) လုံးက်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ေသာေၾကာင့္ အသက္ (၂) ႏွစ္အ႐ြယ္ကေလးငယ္ (၁) ဦးအပါအဝင္ Read More

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္အထိ ရခုိင္ျပည္တြင္း COVID-19 ဆိုင္ရာ ေတြ႕႐ွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

August 21, 2020 AASYC 0

၁.    ျဖန္႔ေဝရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္  ———————— အေရးေပၚ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ အေနျဖင့္ ကိုးကားႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္  ရခုိင္ျပည္တြင္း COVID-19  ကပ္ေရာဂါ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး (AASYC) မွ ၂၀၂၀ Read More

၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္

August 8, 2020 AASYC 0

၃။      ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္းသတင္းမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား ၃.၁. ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား ၃.၁.၁.            ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (၁)      စတုတၳအႀကိမ္ ၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား (၁၂.၀၈.၂၀) ရက္ေန႔မွ (၁၄.၀၈.၂၀) ေန႔ အထိက်င္းပရန္ စစ္တပ္ပါဝင္သည့္ Read More