အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း (၁/၂၀၁၈) ကို AASYC ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ ျပဳလုပ္

ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC) စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္း (၁/၂၀၁၈) ကို (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔မွစတင္၍ AASYC ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး၌ ျပဳလုပ္လႇ်က္႐ွိသည္။

– သင္တန္းခ်ိန္မွာ တနလၤာ-စေန ညေန (၈-၁၀) နာရီျဖစ္သည္။
– အေျခခံ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း ပထမပိုင္းကို (၃) လခန္႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး ဝါစဂၤ (၈) မ်ိဳးႏွင့္ ဝါက်တည္ေဆာက္ပံု အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေၾကညက္ေအာင္ ဦးစားေပးသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

– အပိုင္း (၂) တြင္ အဖတ္စြမ္းရည္၊ ဘာသာျပန္စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားသြားမည္။
– အပိုင္း (၃) တြင္ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ကို ဦးစားေပးသင္ၾကားျပီး ေရး၊ ဖတ္၊ ေျပာ စြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္ေရးကို ေလ့က်င့္သြားမည္။
– အပိုင္း (၄) တြင္ Essay, Letter ေရးသားနည္းကို သင္ၾကားသြားမည္။

ဓာတ္ပံု။၊ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ား ယေန႔ အုပ္စုအလိုက္ ေလ့လာေနၾကစဥ္