IDPs ႏွင့္ Refugee အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္အား AASYC ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္၊ ၂၉ ရက္

ရခုိင္ျပည္တြင္း လက္ရွိျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားျပားလာမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ IDPs ႏွင့္ Refugee ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတခုအား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္း – ျမန္မာနယ္စပ္ AASYC ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိအလုပ္ရုံေဆြးပြဲတြင္ (AASYC) ဥကၠ႒ ကိုေစာထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးတိန္ဦးမွ IDPs &Refugee ၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အဝန္းရွိ IDPs & Refugee တို႔၏ လက္ရွိ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေျခအေနတို႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာဌာနတာဝန္ခံ မစုိးသႏၱာ မွ IDPs ႏွင့္ Refugee အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းမႈအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္္ သူမ်ားမွေန၍ အုပ္စု (၃) စုဖြဲ႔ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္ရွိ လက္ရွိစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လံုၿခံေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိေရး၊ အေရးေပၚကူညီကယ္ ဆယ္ေရး၊ တိုက္ပြဲေနရာမွကယ္ထုတ္ေရး၊ ရိကၡာေထာက္ပံ့ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္က်န္းမာေရးကူညီေထာက္ပံ့ေရး၊ ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့ ရ႐ွိေရး ေခါင္းစဥ္အသီးသီး တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

AASYC ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IDPs ႏွင့္ Refugee အေရးအတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္သည့္ အဆိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိုယ္စားလွယ္(၂၀) ဦး တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ အထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိေသာ ရခုိင္ျပည္မွ ၿမိဳ႕နယ္ (၉) ခု ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဦးေရ စုစုေပါင္း ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ လက္ရွိ ခုိလုံလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခုိင္္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (AASYC)