ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား AASYC မွသံုးသပ္တင္ျပျခင္း

July 21, 2019 AASYC 0

ဇူလိုင္ (၁၈)၊ ၂၀၁၉ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္ မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အသီးသီးမွ သေဘာ ထားမွတ္ခ်က္အစီရင္ခံစာကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္သြင္းခဲ့ သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ Read More

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ (၆) လအတြင္း ရခုိင္ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

July 10, 2019 AASYC 0

ရက္စြဲ။ ၁၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ အထိ (၆) လအတြင္းျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(ULA/AA) တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ(တိုက္ပြဲ)မ်ားၾကား အရပ္ဘက္ပစ္မွတ္မ်ားထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္ ေသေၾကျခင္းအေျခအေနႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအား ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ Read More

ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္လုိင္း ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

June 25, 2019 AASYC 0

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္၌ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crimes) ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား Read More

No Image

Civilians Flee As Fighting Escalates in Minbra Township

June 2, 2019 AASYC 0

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြာ၍ ေက်း႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးေနရ ဇြန္လ (၂) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊတမာေက်း႐ြာအနီး ဇြန္လ (၂) ရက္ေန႔တြင္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ငယ္မ်ားပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြား၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေက်း႐ြာသားမ်ားထြက္ေျပးေနၾကရသည့္ ရုပ္သံျမင္ကြင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (AASYC) Civilians Read More

1 2 3 10