ေက်ာက္တာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူငယ္တစ္ဦး မိုင္းနင္းမိ၍ ဒဏ္ရာရရိွ

ေမလ(၂၅)ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရခိုင္ျပည္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေခ်ာင္းတူးေက်း႐ြာတြင္ ေမလ(၂၄) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိုင္းနင္းမိေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရိွခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရွိသူမွာ ဦးေက်ာ္သိန္းေမာင္၏သား ေမာင္ေက်ာ္နိုင္စိုး အသက္(၁၈)နွစ္ ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ေက်း႐ြာအနီးေတာစပ္နားသို႔ ဟင္းရွာရန္သြာစဥ္ ေတာစပ္တြင္ မိုင္းနင္းမိသျဖင့္ ေမာင္ေက်ာ္နုိင္စိုးမွာ ေျခေထာက္၊ လက္၊ မ်က္နွာမ်ားတြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားျပီး လက္ရွိတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC)