ဘူးသီးေတာင္ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ လက္နက္ႀကီးက်၍ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိေသာ မိန္းကေလးကုိ စစ္ေတြမွ ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ရမည္

ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၇) ရက္၊ (၂၀၂၀) ခုႏွစ္

ရခိုင္ျပည္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ခမီေခ်ာင္းေက်း႐ြာ မူလြန္ စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း လက္နက္ႀကီးက်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကဲြ၍ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိသြားသည့္ စတုတၳတန္း ေက်ာင္းသူ မခိုင္ေမဦးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၅) ရက္ေန႔ ေန႕လယ္က ဘူးသီးေတာင္မွ စစ္ေတြေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ စစ္ေ္တြ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ သူမ၏ ဒဏ္ရာကုိ ကုသရန္ အဆင္မေျပ၍ ရန္ကုန္ေဆးရံုသို႔ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖခင္ ျဖစ္သူ ဦးထြန္းေမာင္က AASYC သုိ႔ေျပာသည္။

အသက္ (၁၁) ႏွစ္အရြယ္ မခုိင္ေမဦးမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃) ရက္ေန႕ (၁၀း၁၅) နာရီခန္႔တြင္ စာသင္အခန္းထဲတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ လက္နက္ၾကီးက်ည္စထိမွန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသူမွာ ေမး႐ံုးအစားထိုးကုသရမည္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေတြေဆး႐ံုမွ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဒဏ္ရာအား ရန္ကုန္တြင္ ေဆးကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အစုိးရမွ တာဝန္ယူမႈ မရွိေသးဟု သိရသည္။

ခမီေခ်ာင္း ေက်း႐ြာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ခမီတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္ (၆ဝ) ေက်ာ္ခန္႕ ပညာသင္ၾကားေနၿပီး လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္၍ ေက်ာင္းသား/သူ (၂၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ (၂၁) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္အနက္ မခုိင္ေမဦး ဒဏ္ရာ အျပင္ထန္းဆံုုးျဖစ္သည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူ (၂၁) ဦးတြင္ ေလးဦးမွာ ယင္းေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္ေဆးရံုမွ ဆင္းသြားၾကၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ (၁၆) ဦးမွာ ဘူးသီးေတာင္ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူလ်က္ရွိၿပီး ဒဏ္ရာျပန္းထန္းသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မခုိင္ေမဦးကုိ စစ္ေတြ ေဆး႐ံုသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး (AASYC)