ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကန္ေက်း႐ြာမွ လက္နက္ႀကီးက်ည္ထိမွန္သျဖင့္ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရသူမ်ား

၂၀၂၀၊ စက္တင္ဘာ (၈) ရက္၊

(၀၈.၀၉.၂၀) ရက္ေန႔၊ (၀၉း၃၀) နာရီတြင္ ရခိုင္ျပည္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေညာင္ကန္ေက်း႐ြာထဲသို႔ အမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ဆည္ေတာင္၌ တပ္စြဲထားသည့္ အစိုုးရတပ္မေတာ္မွ လက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားစာရင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသဆံုးသူအမည္စာရင္း

၁။ ေဒၚမိုးသဇင္၊ အသက္ (၂၉) ႏွစ္(ဘ) ဦးခ်မ္း၊ (မူလတန္းျပဆရာမ)
ဝဲဘက္ပါးျပင္အေနာက္မွ ယာဘက္ပါးျပင္အထိ တိုးက်ိဳေပါက္ဒဏ္ရာ၊
ယာဘက္ခ်ိဳင္းမွ ပခံုးထိေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ(၁) ခ်က္ (ယာဘက္လက္ေမာင္း႐ိုးက်ိဳး)
ယာဘက္ဒူးေခါင္းတြင္ ဘယ္မွညာသို႔ ထိုးလ်ိဳေပါက္ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ (၁) ခ်က္
၂။ မသူသူဟိန္း၊ အသက္(၇) ႏွစ္ (ဘ) ဦးလင္းဝင္းေက်ာ္
(ေဒၚမိုးသဇင္၏ သမီးျဖစ္သည္)
၃။ေမာင္သူရေအာင္၊ အသက္ (၇) ႏွစ္(ဘ) ဦးျဖဴသိန္းေခ်ႏွင့္
၄။ ေမာင္ခ်မ္းၿငိမ္းသူ၊ အသက္ (၂၂) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္သိန္းတင္
တို႔ျဖစ္သည္။

ဒဏ္ရာရ႐ွိသူအမည္စာရင္း

၁။ မႏွင္းယုလႈိင္၊ အသက္(၂) ႏွစ္(ဘ) ဦးေမာင္ျဖဴသီ
(ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့တြင္ ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၂။ ဦးခ်မ္းႏု၊ အသက္(၆၂) ႏွစ္ (ဘ) ဦးလွခ်မ္းသာ
(ဝဲဘက္လက္ေမာင္းႏွင့္ ဝဲဘက္ေျခဖေႏွာင့္တြင္ ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္စီ)
၃။ ေမာင္ေမာင္ထြန္း၊ အသက္ (၄၀) ႏွစ္(ဘ) ဦးသိန္းထြန္း
(ဝဲဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေဖာက္ဝင္ဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၄။ ဦးလွေ႐ႊေမာင္၊ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ (ဘ) ဦးင/လံုးေခ်
(ဝဲဘက္နား႐ြက္တြင္ စုတ္ၿပဲဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၅။ မဇင္မာ၊ အသက္ (၂၅) ႏွစ္(ဘ) ဦးင/လံုးေခ်
(ဝဲဘက္ရင္အံုႏွင့္ ဝဲဘက္ေျခသလံုးတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ား)
၆။ ေမာင္ေအာင္ၿဖိဳးခန္႔၊ အသက္(၇) ႏွစ္(ဘ) ဦးေအာင္ျမင့္
(ဝဲဘက္လက္ေမာင္း၊ ဝဲဘက္ရင္ဘတ္၊ ဝဲဘက္ေပါင္ရင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာမ်ား)
၇။ ေဒၚလွခင္ညႊန္႔၊ အသက္ (၆၃) ႏွစ္(ဘ) ဦးလွေစာေမာင္
(ဝဲဘက္တင္ပါးတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၈။ ေဒၚမလွ၊ အသက္ (၅၆) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေက်ာ္ျဖဴ
(ဝဲဘက္ေပါင္တြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၉။ မထက္ထက္ခင္၊ အသက္(၁၄) ႏွစ္(ဘ) ဦးေမာင္သိန္းႏု
(ဝဲဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ ၁ ခ်က္)
၁၀။ ေမာင္စိုးဝင္းထြန္း၊ အသက္ (၁၈) ႏွစ္(ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္သန္း
(ေနာက္ေက်ာတြင္ ပြန္း႐ွဒဏ္ရာ)
၁၁။ ေဒၚျဗတ္မ၊ အသက္ (၆၀) ႏွစ္(ဘ) ဦးလွေစာေမာင္
(ယာဘက္ဒူးတြင္ပြန္းဒဏ္ရာ) တို႔ျဖစ္ၿပီး
ထိုအထဲမွ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့တြင္ ဒဏ္ရာရ႐ွိထားသည့္ မႏွင္းယုလႈိင္သည္ အေျခအေနဆိုး႐ြားေနသျဖင့္ ေ႐ြ႕ေျပာင္းရန္ အဆင္မေျပေသာေၾကာင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕၊ ကမ္းေထာင့္ႀကီးေဆး႐ံု၌ အေရးေပၚကုသလ်က္႐ွိသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC)