ရမ္းၿဗဲတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးသြားေသာ လူငယ္ (၁) ဦးအား မိသားစုမွ အဆက္သြယ္မရ

၂၀၂၀၊ ဇူလုိင္ (၀၄) ရက္။

ရခုိင္ျပည္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေဆာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ေဆာက္ေက်း႐ြာေန ကုိေဇာ္မင္းထြန္း အသက္ (၃၁) ႏွစ္ (ဘ) ဦးေမာင္စံသိန္း၏ သားျဖစ္သူအား (၂၆.၀၆.၂၀) ရက္ေန႔ (၁၇း၀၀) နာရီခန္႔တြင္ ၎အလုပ္လုပ္ေနသည့္ စနဲၿမိဳ႕မွ ေနအိမ္သုိ႔အျပန္တြင္ ဆိတ္ဖူးေတာင္၌ ယာယီ စခန္းခ်ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တပ္ဖြဲ႔တဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးသြားပါသည္။

ကုိေဇာ္မင္းထြန္း ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အဆက္သြယ္မရသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ားက စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း AASYC သုိ႔ေျပာသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသူ ကုိေဇာ္မင္းထြန္းမွာ စနဲၿမိဳ႕၌ ဆုိင္ကယ္ Workshop လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ တဦးျဖစ္ပါသည္။

ကုိေဇာ္မင္းထြန္းအား ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟုသံသယျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ ၎၏ ေနအိမ္သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ မွတ္ပံုတင္ကုိ ဆိတ္ဖူးေတာင္သုိ႔ လာပုိ႔ေပးရန္ ေျပာသည့္အတြက္ ေနအိမ္မွမိသားစုဝင္မ်ားက ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အတူ လုိက္ပါသြားသည့္အခါ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္မေပးခဲ့သလုိ ၎အား ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းလည္းမ႐ွိခဲ့ေပ။

ယေန႔ဆုိလ်င္ ကိုေဇာ္မင္းထြန္းႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရသည္မွာ တပတ္ေက်ာ္သြားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း မိသားစုဝင္မ်ားက AASYC သုို႔ ​ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယာယီတပ္စခန္းခ်ထားသည့္ အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕မွာ ဆိတ္ဖူးေတာင္ေနရာ၌ မ႐ွိေတာ့ဟု သိရသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ား အစည္အ႐ံုး (AASYC)