ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မသန္စြမ္းသူႏွစ္ဦးဖမ္းဆီးခံရ

ေမလ(၂၅)ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ရခိုင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဝသာလီေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ပုန္းေအာင္းေနသူ မသန္မစြမ္း (၂)ဦးကို ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔ တြင္ ဖမ္းဆီေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ ေအာင္ေက်ာ္နုိင္ (၂၈) ႏွစ္ ႏွင့္ စိုးစိုးေအာင္ (၃၄) ႏွစ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အဆိုပါႏွစ္ဦးမွာ က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတဲ့သူေတြျဖစ္ၿပီး စိုးစိုးေအာင္ဆိုသူမွာ ေျခေထာက္မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနၿပီး ေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္ျဖစ္သူမွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျပီး ရူးေနတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနသူျဖစ္ၿပီး ၎မွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ စစ္ေတြ စိန္ျခည္ေဆးခန္း တြင္ျပေနၿပီ ေမလ (၂၁) ရက္န႔ တြင္ စစ္ေတြမွျပန္ေရာက္လာၿပီး (၂၂) ရက္ေန႔ နံနက္(၉) နာရီေက်ာ္ အခ်ိန္တြင္ ေက်း႐ြာအနီး တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးမွာ ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ပုန္းခိုေနစဥ္ စစ္တပ္၏ စစ္ေၾကာင္းမွ ေတြ႕ရွိသျဖင့္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္းခဲ့သည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူႏွစ္အား ေျမာက္ဦး ရဲစခန္းတြင္ထိမ္းသိမ္းထားေၾကာင္းသိရၿပီး ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားမွာ ေတြဆံုရန္ သြားေရာက္ခဲ့ဘယ္မဲ့ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ျခင္းမရိွခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသာႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအရံုး (AASYC)