“ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ” အစီရင္ခံစာ

“ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ” အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

 ေန႔စြဲ – ၂၀၂၀ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၆) ရက္။

ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ (၂၂၃) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင့္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ က်ဆံုးသည့္ေန႔ ဝမ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိန္းအမွတ္အျဖစ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ ျခင္းအား ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္သျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔  ေတာင္းဆိုမႈကို ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္း ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပျပည္သူ (၇) ဦးေသဆံုးကာ (၁၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ (၁၂) ဦးထဲမွ (၄) ဦးမွာ ေဆး႐ံုမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၿပီး (၈) ဦးမွာ ဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။

ဤျဖစ္ရပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ အမ္းၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈပုဒ္မမ်ားျဖင့္ စြပ္စြဲကာ ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲ ႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျခင္းကုိ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာျခင္းအထိ ဆိုးဝါးေသာျဖစ္ရပ္မ်ား  ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲဟာ လူသားျဖစ္တည္မႈကိုၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ရာဇဝတ္မႈ Crime Against Humanity ပါပဲ” ဟု AASYC အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုတိန္ဦးမွ ေျပာသည္။

ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲျဖစ္ရပ္သည္ ပြင့္သစ္စ ဒီမုိကေရစီနယ္ပယ္ (Democratic Space) ကုိ ေဘာင္က်ဥ္း သြားေစခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ (Stakeholders) မ်ားအေနျဖင့္ ျဖစ္စဥ္အေပၚ၌ ယုံၾကည္မႈကုိပါ ယုတ္ေလ်ာ့ က်ဆင္းလာေစခဲ့ၿပီး ရခုိင္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း (Political Landscape) တြင္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားသည့္ အေျခအေနသုိ႔တုိင္ ဆုိက္ေရာက္သြားရန္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယေန႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ က်ေရာက္သည့္ ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ (၂) ႏွစ္ျပည့္ကာလတြင္မူ ရခုိင္ျပည္အႏွံ႔ တိုက္ပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး၊ ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲထက္ ပုိမုိဆုိး၀ါးလွသည့္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားႏွင့္ လည္း ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ စစ္ေရးပဋိပကၡ က်ယ္ျပန္႔လာမႈမွတဆင့္ လူမႈေဘးဒုကၡအက်ပ္အတည္း ဆုိးက်ဳိးမ်ားသုိ႔တုိင္ တြန္းအားျဖစ္ေစခဲ့ေသာ “ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ” ကုိ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ တတ္စြမ္းသမွ် မွတ္တမ္းျပဳစုကာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီလုိက္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ကုိတိန္ဦး

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊

ရခိုင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ံုး  (AASYC)

ဖုန္း –  +66 (0) 815956138

အစီရင္ခံစာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔၊  ည  (၁ဝ) နာရီခန္႔၌  ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ံုးေရွ႕တြင္ “စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပခြင့္ရရွိေရး” အတြက္ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သည္ကို   ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ  ေသနတ္ျဖင့္  ပစ္ခတ္၍   အၾကမ္းဖက္  ႏွိမ္နင္းသည့္  ျဖစ္ရပ္သည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္အစုိးရစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ေနသည့္ကာလာ၌ အဆုိးရြားဆံုး ျဖစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ အသြင္းကူးေျပာင္းေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ခ်ဳိး ေဖာက္ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုပုိင္ရွင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္အား ပိတ္ပင္ျခင္း၊ တားဆီးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ (၇) ဦးေသဆံုးကာ (၁၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ရာ၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ အစုိးရဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း တစံုတရာမရွိခဲ့သည့္အျပင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္ခံရၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား ကိုသာ တန္ျပန္အေရးယူ ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္လာေရးကုိ ေမွ်ာ္မွန္း၍ ျဖစ္စဥ္ကာလနွင့္ ျဖစ္စဥ္ၿပီးေနာက္ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာခံခဲ့ရေသာ ေသဆံုးသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိကာ ေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အစရွိသည့္အေျခအေနမ်ား မည္သုိ႔ရွိေနသည္၊ မည္သုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည္ကုိ AASYC အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၍ ဤအစီရင္ခံစာကုိ ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခင္းျဖစ္စဥ္၊ ပြဲမတုိင္္မီ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ပံု၊ ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ပြဲက်င္းပျခင္းအား တားျမစ္ခံလုုိက္ရျခင္းအေပၚ ပြဲတက္ေရာက္လာေသာလူထုမ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈ အေျခအေန၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ လူစုလူေဝးမ်ားျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲအား ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကုိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကို AASYC မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာ၊ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

၎အျပင္ အခင္းျဖစ္စဥ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအား လူအုပ္စု ခြဲရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာက်င့္ထံုးက်င့္နည္းႏွင့္ ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ခဲ့မႈရွိ၊ မရွိကုိ ေလ့လာ သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုုးခဲ့ရေသာ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသူတုိိ႔အား ကြင္းဆင္းေလ့လာ ေမးျမန္ရာတြင္ ျဖစ္စဥ္၏ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမ်ွတမႈ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အစုိးရထံမွ ေမ်ွာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ အစီရင္ခံစာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ရယူရန္။

ေျမာက္ဦးလူသတ္ပြဲ အစီရင္ခံစာကို ေအာက္တြင္ရယူရန္။