ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေဒသခံ (၈) ဦးအား မတရား ဖမ္းဆီး ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

September 28, 2018 AASYC 0

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ က်ဆုံးျခင္း အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ခံလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက Read More

Statement

February 20, 2018 AASYC 0

To download full statement please click the following links: 2005 3rd Conference Statement of AASYC in Eng AASYC Third Conference Statement in Burmese Statment on Read More