ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ နာယကႀကီး ဦးခိုင္စိုး ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ျခင္းအေပၚ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ

September 24, 2020 AASYC 0

ေန႔စြဲ – ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ ရခိုင္ျပည္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္နာယက၊ ရခိုင့္ဝါရင့္ေတာ္လွန္ ေရးသမားႀကီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူဝါဒေရးရာညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ (ANPCC) ၏ မူဝါဒေရးရာပဲ့ကိုင္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ (၁၉၈၆) ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ACP) ၏ မင္းျပားၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲအား Read More

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

September 24, 2020 AASYC 0

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ သို႔ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေၾကာင္းအရာ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ။ ဂုဏ္သ​ေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားရွင့္/ခင္ဗ်ား Read More

The Burma Army Must Immediately Halt Fighting & Adhere to A Global Ceasefire in Response to COVID-19

April 10, 2020 AASYC 0

10 April 2020: The Network for Human Rights Documentation Burma (ND-Burma) is concerned that the Burma Army is using their response to COVID-19 to justify its authority and presence in conflict affected ethnic areas, where they are largely responsible for fuelling conflict and exacerbating tensions between ethnic armed organizations (EAOs). ND-Burma condemns any emergency relief effort that puts the needs of the military before the people of the country.

ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရမွ အင္တာနက္လုိင္း ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

June 25, 2019 AASYC 0

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅) ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတခြင္၌ အင္တာနက္လုိင္းမ်ားကုိ အစုိးရမွ ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္ထားျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ (War Crimes) ႏွင့္ လူသားျဖစ္တည္မႈကုုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ား Read More

ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေဒသခံ (၈) ဦးအား မတရား ဖမ္းဆီး ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

September 28, 2018 AASYC 0

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ က်ဆုံးျခင္း အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ခံလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက Read More

1 2