ရခိုင္ေက်ာင္းသား (၄) ဦးအား မတရားဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေန႔စြဲ – ၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္။
အမွတ္ – ရကလစ/ဗဟို/ထုတ္ျပန္/၀၃/၂၀၂၁။

၁။ ရခိုင္ျပည္၌ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ျပည္သူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္မႈ ရွိခဲ့သည့္အေပၚတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အေနျဖင့္ တာဝန္ယူရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ ရကၡိဳင္ျပည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ေဌး၊ တြဲဘက္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ကိုဦးသန္းႏိုင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ကိုျမတ္စိုးဝင္းႏွင့္ ရကၡိဳင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဒဂုံတကၠသိုလ္) မွ ကိုေကာင္းထြန္းတို႔ကို (၁၉.၁၀.၂၀) ရက္ေန႔ တြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး ေဇာ္ႏိုင္က တရားလိုျပဳလုပ္၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ကာ (၁၁) လၾကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ၿပီး (၁၆.၀၉.၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ (၂)ႏွစ္ႏွင့္ (၆)လ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းအား မိမိတို႔ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) မွ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။

၂။ စစ္ေကာင္စီ အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္၌ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဖုံးဖိရန္အတြက္ မတရားအေရးယူအျပစ္ေပးမႈမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္းကို ဤေက်ာင္းသား (၄) ဦးအား (၁၁) လၾကာ ဖမ္းဆီးထားၿပီးမွ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားစြာျပသေနသည္။

၃။ ဤေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ လူတဦး ခ်င္းစီ၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မတရား ဖမ္းဆီးကာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား (၄) ဦးအား စစ္ေကာင္စီအေနျဖင့္ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

၄။ ရခိုင္ျပည္သား တဦးခ်င္းစီ၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္တို႔အား က်င့္သုံးမႈကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္၍ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းသစ္တရပ္အား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲသည့္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္တရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤသို႔ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား စစ္ေကာင္စီမွ ျဖစ္ေစ၊ အရပ္သားအစိုးရမွျဖစ္ေစ၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုခုမွျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ျခင္းကို မိမိတို႔ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC) အေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္သည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC)

ေအာက္ပါ Link တြင္ PDF ဖိုင္ကို ရယူပါ။