ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲတြင္ပါ၀င္ခဲ့သူ ေဒသခံ (၈) ဦးအား မတရား ဖမ္းဆီး ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၈) ရက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၂၃၃) ႏွစ္ေျမာက္ ရခုိင့္အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ က်ဆုံးျခင္း အထိမ္းအမွတ္အတြက္ ေဟာေျပာပြဲကုိ ေဒသအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားက ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿမဳိ႕ခံလူထုက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္ကို အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက အၾကမ္း ဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ရာ ေဒသခံအရပ္သား (၇) ဦး ေသဆုံးၿပီး၊ (၁၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ေျမာက္ဦးၿမိဳ့ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲျဖစ္စဥ္တြင္ ေဆးကုသခံေနရေသာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သူ (၁၂) ဦးအနက္ စစ္ေတြေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသခံေနရ သည္ျပည္သူ (၈) ဦးကုိ အစုိးရက ျပည္သ႔ူပုိင္ပစၥည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆(၁) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့ရာ သက္ေသအေထာက္အထားမခိုင္လံုေသာေၾကာင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ (၁၄၈) ျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ စက္တင္ဘာ လ (၂၄) ရက္ေန႔က ေထာင္ဒဏ္ (၈) လခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လႊတ္မေပးဘဲျပန္လည္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အလံဥပေဒပုဒ္မ (၁၆) ျဖင့္ ဆက္လက္ တရားစြဲထားသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၏ ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူေျပာင္းေရးကာလတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဒီမုိက ေရစီႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အျပင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဥပေဒပုဒ္မအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိအမည္ျပၿပီး လုိသလုိအသံုးခ်ကာ မတရားသျဖင့္ တရားစြဲဆုိဖိနွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု မိမိတုိ႔အေနျဖင့္႐ႈျမင္သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကာလတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ မတရားဖမ္းဆီးနွိပ္ကြပ္ေနသည့္လုပ္ရပ္သည္ အစုိးရအေပၚ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈက်ဆင္းလာေစၿပီး အၾကမ္းဖက္နည္းနာသုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနသည္ကုိ ထင္ဟပ္ေစသည္။

သ႔ုိျဖစ္ပါ၍ မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (AASYC) အေနျဖင့္ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားအား ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ၿပီး အစုိးရအား ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

၁။ ေျမာက္ဦးဆႏၵျပပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မတရား ဖမ္းဆီးခံ ထားရေသာသူမ်ားအားလုံးကုိ ႁခြင္းခ်က္မရွိ  အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးရန္

၂။ ဥပေဒႏွင့္အညီမဟုတ္ဘဲ ကုိင္တြယ္ခဲ့ေသာ အျပစ္က်ဴးလြန္ထားသူ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုုိ အျမန္ဆုံး အေရးယူေပးရန္

၃။ စိတ္ပုိင္းရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာရေဒသခံလူထုအေပၚ ကုစားေပးေရး အတြက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အမွတ္တရပန္းျခံႏွင့္ အထိမ္း အမွတ္
ေက်ာက္တုိင္တုိ႔ ထားရွိေရး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔
ရခုိင္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး (AASYC)
ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္
ဆက္သြယ္ရန္-
တိန္ဦး – +66 (0) 815956138,
ကုိေစာထြန္း- +95 (0) 9773388464

Statementကို ေအာက္ပါ linkတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။