ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ေန႔စြဲ။ ။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔

သို႔

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူႏိုင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ။

ဂုဏ္သ​ေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားရွင့္/ခင္ဗ်ား

မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း (၄၃၁) ဖြဲ႕မွ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကာလအတြင္း ဆိုး႐ြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကင္းမဲ့ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္၊ ႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါႀကီး ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ António Guterres မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (Global Ceasefire) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာေစေရး လုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ တစ္ခါမွ်မႀကဳံဖူးေသာ ယခု ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ဆိုးႀကီးကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ခါးသီးစြာ ရင္ဆိုင္ခံစားေနၾကရာတြင္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻတလႊားမွ ဤကပ္ဆိုးႀကီးကို အံတုတုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို အကာအကြယ္ယူၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္ လာျခင္းႏွင့္အတူ ထိုေဒသမ်ားရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားသည္ မတရားဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း စသည့္ စစ္၏အနိဌာ႐ုံ ေအာက္တြင္ အကာအကြယ္မဲ့စြာ က်ေရာက္ေနရမႈအေပၚ မိမိတို႔မွ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ Development Media Group သတင္းဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၉း၃၀ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန႔္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဘုရားေပါင္း ေက်း႐ြာႏွင့္ ေတာင္ေပါက္ေက်း႐ြာ ႏွစ္႐ြာလုံးကို ျမန႔္မာစစ္တပ္မွ မီးရႈိ႕ျပာက်ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (AASYC)၏ မွတ္တမ္းအရ ထိုေက်း႐ြာ ႏွစ္႐ြာလုံးတြင္ အိမ္အလုံးေရ (၁၉၀) နီးပါး မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး ထိုတစ္ရက္တည္းတြင္ပင္ ႐ြာသား (၂) ဦးလည္း အသတ္ခံ ခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈ​​ေၾကာင့္ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေညာင္ကန္႐ြာထဲ က်ည္က်သျဖင့္ အျပစ္မဲ့ကေလး (၂) ဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း႐ြာသား (၄) ဦး က်ည္ထိမွန္ေသဆုံးၿပီး (၁၁) ဦးမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိရပါသည္။ တစ္ဖန္ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊေလာင္းတင္ ေက်း႐ြာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္နက္ႀကီး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၄၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ေသဆုံးသြားၿပီ အရပ္သား (၂) ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

သုေတသနႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားအဖြဲ႕(BM)၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္ႏၷဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ထိုပဋိပကၡမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအရ အရပ္သား ေသဆုံးသူ ဦးေရ စုစုေပါင္း (၄၃၂) ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ (၇၇၅) ဦး ရွိခဲ့သည္။ ထိုအထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အရပ္သား ေသဆုံးမႈ (၂၉၅) ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသူ (၆၇၄) ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပို၍ ဆိုး႐ြားေစသည္မွာ ထိုေဒသမ်ားရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡ၏ ေျမစာပင္ ျဖစ္ေနရ႐ုံသာမက ကပ္ဆိုး၏ဒဏ္ကိုပါ ခံစားေနရသည့္ၾကားတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သတင္းအခ်က္ အလက္ အေမွာင္ခ်ထားမႈကိုလည္း ခံစားေနၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပလက္ဝေဒသကို ျမန္မာအစိုးရမွ လုံၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အင္တာနက္လိုင္း ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို လက္လွမ္းမမီႏိုင္ဘဲ စိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ယခုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေန႐ုံသာမက စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေျမာက္ႏိုင္သည့္ ဆိုး႐ြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ မ်က္ကြယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားျခင္းႏွင့္အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်သာမက ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈအား ျပန္ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသူမ်ားကိုလည္း ကိုဗစ္-၁၉ အား အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူထုအဝန္းအဝိုင္းကို ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းေစရန္ တမင္ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးေရွ႕၌ စစ္ပြဲဆန႔္က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ ေက်ာင္းသား (၃) ဦးကို သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ တို႔ျဖင့္ မတရားဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အလားတူ စစ္ပြဲဆန႔္က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ ေက်ာင္းသား (၁၃) ဦး သည္လည္း ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံရၿပီး စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စစ္ပြဲဆန႔္က်င္ေရး စတစ္ကာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဗကသအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဝင္ ကိုေဝယံၿဖိဳးမိုးႏွင့္ ကိုပိုင္မင္းခန႔္တို႔ကို အာဏာပိုင္ရဲမ်ားမွ အခ်ိန္မေတာ္ ညအခ်ိန္တြင္ ၎တို႔ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္စီးနင္း ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန႔္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းအေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူ လူငယ္မ်ားအား အာဏာပိုင္အစိုးရမွ ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္ အေရးယူေနျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မလိုလားေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔မွ နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔သည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကို လက္နက္သဖြယ္အသုံးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ ျဖစ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ကပ္ေရာဂါကာလ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႔ျဖင့္ လူေပါင္း (၂၀,၀၀၀) နီးပါးကို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း Radio Free Asia ၏ ျမန္မာအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ သိရွိရသည္။ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရေသာ ဒုကၡျပႆနာမ်ားကို ဦးစားေပး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ကိုဗစ္-၁၉ အက်ပ္အတည္းကာလ အတြင္းတြင္ပင္ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကိုသာ အဓိက အာ႐ုံထား စီမံေဆာင္႐ြက္ ေနျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအေပၚ ဖိႏွိပ္အေရးယူျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ လာမည့္ကာလတြင္ ပိုမိုဆိုး႐ြားဖြယ္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဒီထက္မက ႀကဳံေတြ႕ခံစားရမည္ကို မိမိတို႔ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အထူးစိုးရိမ္မိပါသည္။

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးမွ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကို ခါးသီးစြာႀကဳံေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ တျခားေသာတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေန႐ုံသာမက လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုပါ က်ဴးလြန္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အရပ္ဘက္လူထု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ေနသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန႔္က်င္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ရရွိေစေရး အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို အပ္ပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးအား အကာအကြယ္ယူ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားရွိ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားအားလုံး ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ေရးႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ António Guterres ၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေတာင္းဆိုမႈကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔မွ ေလးစားလိုက္နာေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊
ဒီမိုကရက္တစ္ဘက္ေတာ္သားမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား မတရား ဖမ္းဆီးဖိႏွိပ္ အေရးယူမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန႔္ေရး၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ခြၽင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးေရးႏွင့္ ၎တို႔အား စြဲဆိုထား​​ေသာ အမႈမ်ားအားလုံး ႐ုပ္သိမ္းေပး​ေရးတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရန္၊
ျမန္မာအစိုးရမွ ၎၏ ႏိုင္ငံတကာ ကတိကဝတ္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈမ်ားေျမာက္သည့္ ဆိုး႐ြားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး လိုအပ္သည့္အေရးယူမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး​ေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနအား ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္တရား႐ုံးသို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္။

ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

ခင္ဥမၼာ၊ ေရွ႕ေျပးအသံအဖြဲ႕(PV)၊ info@progressive-voice.org

ကိုတိန္ဦး၊ ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး(AASYC)၊ aasyc.ghq@gmail.com

မြန္းေနလီ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံး – ထိုင္းႏိုင္ငံ(KWAT)၊ kwat.office@gmail.com

ေထာက္ခံလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ (၄၃၁) ဖြဲ႕မွာ –

1. 88 Generation (Myeik)
2. 88 Generation Nyein/Pwint (Bago)
3. 88/ Nyein Pwint (Kawthoung)
4. 88/ Pwint Linn (Ayeyarwaddy)
5. 8888 ေသြးသစ္ (မိုးညႇင္း)
6. Active Women Development Initiative (AWDI)
7. A Lin Eain Social Development Group
8. A Lin Pya Kyal
9. A Lin Tan
10. A lin Thi Tan
11. A Nar Gatt Thit Group
12. Ah Lin Yaung Pan Taing Developing Group
13. All Arakan Civil Society Organization Partner (AACSOP)
14. All Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC)
15. All Kachin Youth Union – AKYU
16. Action Committee for Democracy Development (ACDD)
17. Ahlin Tagar Rural Development Organization
18. Alin Thit Sar Development Group
19. Alinn Bhamaw Development Organization
20. Alinsaetamarn Library and Resource Center
21. Amnesty Arakan Team
22. Andin Mon Youth Group
23. Anin Region Environmental Conservation Group
24. Ann Township Pipeline Monitoring Group
25. Arakan CSO Network (ACN)
26. Arakan Human Educator Network (AHERN)
27. Arakan Humanitarian Coordination Team
28. Arakan Peasant Union
29. Arr Marn Thit Social Development Organization
30. Ar Ra Kha Foundation
31. Arr Thit Yaung Chi
32. Association for Human Rights Defenders and Promoters (HRDP)
33. Athan – Freedom of Expression Activist Organization
34. Ayeyawady West Development Organization (Minhla)
35. Ayeyawady West Development Organization (Ngaphae)
36. AYY Farmers Union
37. Ayyar Pyo May Women Development Organization
38. Ba Ann Media Group
39. Basic Lawyer Network
40. Bawdi Youth (Ethnic Youth group)
41. Bawa Ahlinn
42. Bee House
43. Bu Thee Taung Youth Network
44. Burma Monitor (Research and Monitoring)
45. Citizen Action for Transparency (CAfT)
46. Candle Light Youth
47. CBT Gaw Ran Gyi Island (Nan Thar Pu)
48. Child Prevention Network
49. Child Protection Group
50. Child and Youth Organization (Shan)
51. Chin Community Based Rehabilitation
52. Chin Human Rights Organization
53. Chin Institute of Social Science
54. Chin Land Affairs Network
55. Chin State MATA Working Group
56. Chin Women Development Organization
57. Chin Youth Organization (Matupi)
58. Chin Youth Organization (Mindat)
59. Chin Youth Organization (Kanpalet)
60. Chindwin region natural resources watch group
61. Chinland Natural Resources Watch Group
62. Cho Chin Women Organization
63. Civil call
64. Community Association Development
65. Community Empowerment and Resilience Association (CERA)
66. Community Development Youth Network
67. Community Observer Association
68. Community Peace Support Group
69. COMREG Community Response Group
70. Cambridge Student Liberal Democrats (CSLD)
71. CSSDD (Pathein)
72. Da Nu Youth Group
73. Daily Educations
74. Dama Ahlin Social Development Organization
75. Dawei Development Association – DDA
76. Dawei Regions Farmer Union
77. Dawei Research Associations
78. Dawei Watch Foundation
79. Democratic Education Corner-DEC
80. Democratic Youth (Bago)
81. Diversity and Public Truth
82. Doe Chaung Doe Thaung
83. Doe Myae Civil Social Development Organization
84. Down Peace Foundation
85. Education (SPACE)
86. Educational Initiatives (EI)
87. Environmental Conservation Association
88. Environmental Justice Group
89. Equality Myanmar (EQMM)
90. Ethnic Equality
91. Ever Green CBO
92. Farmers Agricultural Network
93. Farmer and Land Union (Myeik)
94. Farmer Union (Bago)
95. Farmer and Agricultural Workers Group
96. Farmers And Land Rights Action Group
97. Farmers Union (Ayeyarwaddy)
98. Federation of National Farmer/ Peasant Union
99. Forest User Association
100. Former Political Prisoner Society (East Bago)
101. Free & Fair (youth) Network
102. Free and Justice
103. Free Education Service Organization
104. Freedom Society
105. Future Light Committee
106. Future Light for Child
107. Future Light Center
108. Future Light Social Development Organization
109. Future Star Youth Organization
110. Future Women Association (FWA)
111. Future Young Pioneer Organization
112. Gayunarshin Social Development Organization
113. Generation Wave (GW)
114. Generation Wonthoe
115. Global Family
116. Golden Future Social Development Organization
117. Golden Heart Organization
118. Green Development Network
119. Green for All (NTI)
120. Green Island (Tanintharyi)
121. Green Network (Tanintharyi)
122. Green Network Mergui Archipelago
123. Green Rights Organization (GRO)
124. Good Hope Foundation
125. Grip HandsKa
126. Harmony Youth Association
127. Helping Hand Organization
128. HinTha Da PIDP Group
129. Hinthar Tagon
130. Hkumzup Development Committee
131. Hna Lone Hla (AL)
132. Homalinn Youth Network
133. Hope For Children Development Organization
134. Hsar Ka Paw Group
135. Hsar Mu Htaw Group
136. Hsar Mu Waw Group
137. Htaw Me Par Group
138. Htee Gyaing Network
139. Htoi Gender and Development Foundation
140. Htoi San Local Development Organizaton
141. Htum Thit Sa Rural Development Organization
142. Htuu Region Development Group
143. Human Rights Defender and Promoters (Tanintharyi)
144. Human Rights Foundation of Monland
145. IFI Watch Myanmar
146. Justice Movement for Community – Innlay
147. Ka Nyunt Kwin Youth Center
148. Kachin Peace Network
149. Kachin Women Peace Network (KWPN)
150. Kachin Women’s Union
151. Kachin Women’s Association Thailand
152. Kan Chay Arr Man Fishery Development Organization
153. Kan Latt Myar
154. Kani Natural Resources Watchs
155. Kanpetlet Land Development Organization
156. Karen Environmental and Social Action Network
157. Karen Human Rights Group
158. Karen Peace Support Network
159. Karen Student Network Group
160. Karen Women’s Organization
161. Karen Youth Organization (KYO)
162. Karenni Civil Society Network (KCSN)
163. Karenni Ever Green
164. Karenni Human Rights Group (KnHRG)
165. Karenni MATA
166. Karenni National Women Organization ( KNWO )
167. Karenni National Youth Organization
168. Karenni State Farmer Union
169. Katan Development committee
170. Kaung Myat Hnalonethar Health Care Organization
171. Kawyaw National Youth Organization (KyNYO)
172. Kayan Earth Right Action Network
173. Kayan New Generation Youth
174. Kayan Women Organization
175. Kayin Culture and Literature Committee (Thaton)
176. KECO (Chin)
177. Keng Tung Youth
178. Khaing Myae Thitsar Development Committee
179. Khanti Youths Association
180. Khit A Lin Yaung
181. Kin Oo Natural Resources Watchs
182. Kin Ywar (Ma da yar youth)
183. Kindness Foundation (Karen)
184. Kindness Foundation (Shan)
185. KMSS (Pathein)
186. KOG (Karen)
187. Kachin State Women Network (KSWN)
188. Kyaik Hti Yo Mountain Range Lover Association
189. Kyaingtone Youth
190. Kyike Mayaw MATA
191. Kyonemaku Chaung Network
192. Kyaukpyu Rural Development Association
193. LAIN Technical Support Group
194. Lan Pya Kyal Sin Group
195. Land Activist Group
196. Land and Environmental (Shan State)
197. Lan Pya Kyal Sin Group
198. Lat Pa Daung Monitoring Group
199. LatButta Farmer Union
200. Lawngbit Hkawng
201. Lawyers Network
202. Legal Aid for Human Rights (Shan State)
203. LIAN Technical Support Group
204. Life Light
205. Light Civil Society Organization
206. Light House Ayeyarwaddy Network
207. Light Social Development Organization
208. Lin Lett Kyal Social Development Organization
209. Lisu Civil Society Network
210. Living Water Organization
211. Local Development Network (LDN)
212. Loka Ahlinn (Social Development Organization)
213. Loi Yang Bum Community Development
214. Lu Mu Htar Group
215. Ma Day Island Youth Development Association
216. Ma Naw Phyu
217. Marga
218. MATA Sagaing Region
219. Matupi Women Association
220. Mawduklarmae Social Development Association (MSDA)
221. May Doe Arrman Women Development Organization
222. Media Network (Ayeyarwaddy)
223. Mhine Nyein Network (Bago)
224. Mi Karen Youth
225. Minggalar Foundation
226. Mitta Blood Health Group
227. Mitta San Yae (Shan)
228. Mitta San Yae (Magway)
229. Mitta Shin Group
230. Mitta Yake Group
231. Mitta Yaung Sin Youth Group
232. Mohn Chaung Lover
233. Mon Area Community Development Organization (MACDO)
234. Mon Green Develop Group
235. Mon State CSO Network
236. Mon Youth Organization (zobbu)
237. Mon Youth Progressive Organization (MYPO)
238. Mon Social Development and Peace Network
239. Mon Region Social Development Network
240. Mong Pan Youth Association
241. MRDJO Magway Regional Rules of law and Justice group
242. Mu Se Multi Development Association
243. Mudidar Ziwadarna and Social Association
244. Muditar Organization
245. Mudon CSO Network
246. Mudon Township Development Group
247. Municipal Monitoring Group
248. Muu Basin Environmental Save Group
249. Mwetaung Area Development Group
250. Myanmar Digital Rescue (MDR)
251. Myanmar People Alliance (Shan State)
252. Myanmar Cultural Research Society (MCRS)
253. Myanmar People Alliance (Shan State)
254. Myat Darna Group
255. Myaebon Youth Association
256. Myeik Lawyer Network
257. Myit Ma Ayeyarwaddy Development Organization
258. Na Phat Hla
259. Namkyeo Parahita Foundation
260. Nam Shani Organization
261. Nann Kyar Youth Association
262. Nant San Environmental Save Group
263. NeT Organization
264. Nyan Lynn Thit Analytica
265. Olive Organization
266. Open Development Foundation
267. Our Natural Land
268. Oway Education and Youth Institute
269. Paung Ku
270. Pae Kaing Shin Group
271. Pan Daing Shin
272. Pan Tain Shin Women Rural Development Organization
273. Pan Thi Kyo LGBT Organization
274. ParChan River Maintenance Committee
275. Pauk Khaung Youth Network
276. Pauk Taing Development Committee
277. Paung Sie Ayar
278. Paungsee Myittar Organization
279. Peace and Rule of Law Acceleration Network (PRLAN)
280. Peace, Development & Civic Engagement (P.D.CE)
281. Peace Working Committee (PWC)
282. Peace for Youth
283. Peasant Legal Aid Network (PLAN)
284. People Oriented and Development Group
285. People for People (PFP)
286. Phyu Sin Mitta
287. Phyu Sin Myittar Social Development Organization
288. Pone Yate Sit Regional Development Organization
289. Progressive Voice
290. Pwint Lin Voluntary Group
291. Pwint Lin Youth
292. Pwint Phyu Development Group
293. Pyar Taung Conservation Group
294. Pyay Division Mhine Peace Network
295. Pyi Thue A Kyoe Pyue Group
296. Pyo Khin Thit
297. Pyoe Organization
298. Parshan River Maintenance Committee
299. Rakha Arr Marn Group
300. Ra Kha Yin Thwe
301. Rakhine State Disabilities Organization
302. Rakhine Ethnics Congress
303. Rakhine National Network (Lay Taung)
304. Rakhine Social Network (Myaebon)
305. Rakhine State Civil Society Organizations Peace Committee
306. Rakha Strength Social Development Organization
307. Rakhine Women Network
308. Rakhaing Women’s Union
309. Rakhine Youth New Generation Network
310. Rakhine Youth Generation
311. Ran Byae Township Development Group
312. Rural Development Organization
313. Real Voice Myeik
314. Reliable Organization
315. Resources Center (Chin)
316. Responsible Waste Collecting Group
317. Retired Voluntary Group
318. Rivers and Creeks Monitoring Group
319. Rule of Law Watch Group
320. Rural Social Development Organization
321. Sabae and Kyay Sin Mining Watch Group
322. Sarnar Kyi Phyu Social Development Organization
323. SarPhyu Farmer Network
324. Sanpya Social Development Group
325. Say Da Nar Mon Voluntary Group
326. Say Da Nar Shin
327. Saytana Shaesaung Youth Organization
328. Sein Lan (Mogoke)
329. Sein Lan (Tha Pake Kyin)
330. Sein Lan Lwin Pyin Group (Laputta)
331. Sein Lan Myay (Kyun Hla)
332. Sein Lann Mon Myay
333. Sein Yaung So (Katha)
334. Shan Literature
335. Shan MATA Working Group
336. Shan State Peace Taskforce
337. Shan Women Development Network
338. She Sawng Kyea Women Group (Karmai)
339. Shining Star Interfaith and human rights Group
340. Shwe Kyin Lover
341. Shwe Min Thar Foundation
342. Shwe Nathar Farmer Development Organization
343. Shwe Network
344. Shwe Paing Nyin Group
345. Shwe Pan Pyo Lat (Education, Women and Child Support)
346. Shwe Thinkha Social Development Organization
347. Shwechinthae Farmers Network
348. Sit Man Thaw Sanda Social group
349. SKY-Youth, Kyaukphyu
350. Social Development and Peace Network
351. Social Program Aid for Civic
352. Southern Youth Group
353. Southern Youth Development Organizations’
354. Star Way Organization
355. Student and Youth Congress of Burma – SYCB
356. Swam Su Ti Rural Development Organization
357. Ta’ang Women’s Organization
358. Tampadipa
359. Tanintharyi Civil Society Group’s Peace Committee
360. Tarkapaw Youth Group
361. TaungGoke Public Service Committee
362. Tedim Youth Fellowship
363. Tigyit Watch Group
364. Than Dwe Development Association
365. Than Lwin Thar Chin group
366. Thanlwin Network
367. The Seagull:Human Rights, Peace & Development
368. Thit Sar Yae Sin
369. Third Eye Organization (Mindat)
370. Thin Gan Taung Waterfall Group
371. Thazin – Legal Aid Group
372. Thurira Sanda group
373. Thwee CSO
374. Tonzang Fellowship
375. Tonzang Youth Association
376. Tonzang Youth Fellowship
377. Township Leading Group (Waingmaw)
378. Transparency and Accountability Network Kachin State
379. Tree Lover group
380. Thint Myat Lo Thu Myar (Peace Seekers and Multiculturalist Movement)
381. Uak Thon Local Social Development Organization
382. Union of Karenni State Youth
383. Universities of Kachin Literature And Culture Federation
384. Upper Chindwin Youth Network
385. Upper Myanmar Watch Group
386. Waingmaw CSO Network
387. Waingmaw Lisu Development Association
388. Wan Lark Development Foundation
389. Western Beach Ayeyarwaddy Environmental Conservation Group
390. White Hand Social Welfare Group
391. Windayea Village Social group
392. Women Development Group (Bago)
393. Women Development Group (Ayeyarwaddy)
394. Women Empowerment Group
395. Women for Women Foundation (WWF)
396. Wonthoe Youths
397. Worker Development Organization
398. World View Monitoring and helping Group
399. Yai Ywal Yar Youth Development Organization
400. Yae Aye Alliance Development Group
401. Yangon Youth Network
402. Yangon MATA
403. Yatanar Youngyi Social Development Organization
404. Yaung Chi Thit Public Library group
405. Yaung Zin Arr Man Group
406. Yaung Zin Hlaing
407. YoeMa Civil Society Group
408. Young Ni Oo Social Development Organization
409. Young Ni Oo Women Group
410. YOUNITY
411. Youth Arr Man Group
412. Youth For A New Society Amnesty Arakan Team
413. Youth For A New Society (YNS)
414. Youth Initiative for Human Rights
415. Youth Society Network
416. Zomi Youth Association
417. Zo Youth Organization
418. Zomi Students and Youth Organization
419. ကခ်င္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕(တကၠသိုလ္မ်ား) အသင္းခ်ဳပ္
420. ၿငိမ္းသံလြင္ေဖာင္ေဒးရွင္း
421. စည္းလုံးဧရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းစကားဝိုင္း
422. ဒို႔တာဝန္ႏိူင္ငံ့အေရးကြန္ရက္
423. မိတၳီလာခ႐ိုင္ အလင္းတန္းအဖြဲ႕
424. ျမစ္ဖ်ားဧရာ
425. ေမၿမိဳ႕ ေတာင္သူလယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြန္ရက္
426. ေ႐ႊေတာင္တိုက္နယ္ေတာင္သူ႔အားမာန္ ဝမ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္
427. ရွမ္းျပည္ကခ်င္အမ်ိဳးသားလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္
428. ေလျဖတ္သူမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ျမန္မာ(SAM)
429. သႏၲိသုခအခမဲ့လူမႈကူညီေရးအသင္း
430. ေဆြသဟာ လူမႈဖြံၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕
431. ေလာကပါလတရားျမႇင့္တင္ေရးကြန္ရက္

 

ေအာက္တြင္ PDF ဖိုင္ကို ရယူပါ။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္

အဂၤလိပ္ဘာသာ (ENG) ျဖင့္