ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ အရပ္ဖက္ပစ္မွတ္မ်ားအား တိုက္ခိုက္သျဖင့္ အမ္းတြင္ အရပ္သားမ်ား စစ္ေဘးေရွာင္ေနရ


ရခိုင္ျပည္၊ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ ကဇုကိုင္းအုပ္စု ဂ်ိတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအနီးတဝိုက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဗုံးႀကဲျခင္း၊ လက္နက္ႀကီး လက္နက္ငယ္မ်ားေန႔စဥ္ ပစ္ခတ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၎ေက်း႐ြာမွ အိမ္ေထာင္စု (၁၁၁) မွ က်ား (၂၂၈) ဦး၊ မ (၂၁၁) ဦး စုစုေပါင္း အရပ္သားျပည္သူ (၄၃၉) ဦး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။
လက္ရွိတြင္ ထိုစစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ အမ္းၿမိဳ႕ အမွတ္ (၅) ရပ္ကြက္ရွိ မိုးလုံေလလုံ အားကစားကြင္း၌ ခိုလုံလ်က္ရွိသည္။
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားမွာ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ျပည္တြင္းမွ သတင္းေပးပို႔သည့္ တာဝန္သိျပည္သူမ်ားအား AASYC မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။

ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန
ရခိုင္ျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ုံး (AASYC)